Partneri:

Certifikáty

Spoločnosť BEAD s.r.o. sa stala 7.10.2013 držiteľom medzinárodného certifikátu kvality v odbore vnútroštátna a medzinárodná nákladná cestná doprava a sprostredkovateľská činnosť v doprave. Zaviedla a udržiava systém manažérstva kvality splňujúci požiadavky STN EN ISO 9001:2009.